Ta的热门文章
  相关文章
  贺岁片《2022虎年到》
  2022-01-14 阅读 7580
  眼界【文声汇影】

  眼界人像摄影
  出镜模特:煜言
  欢迎欣赏
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/1000 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/1000 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/2500 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/1250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/2500 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/2500 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/2500 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/800 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/250 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/1000 焦距:85.0mm ISO:100
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.5 快门:1/2000 焦距:85.0mm ISO:125
  器材:Canon Canon EOS R5
  光圈:F2.0 快门:1/640 焦距:85.0mm ISO:100

  北京眼界人像摄影工作室出品

  谢谢关注

  作品已不存在或设为私密
  收到礼物: 234音符 33鲜花
  好的文章需要你的礼物支持哦~
  送礼物

  下载VV

  贡献榜
  点赞
  更多>
  评论 3
  举报
  评论

  等你来写第一条评论
  打开客户端查看更多评论

  温馨提示
  需要验证手机号才可以进行操作哦~,仅需验证一次!
  立即验证>
  举报

  您为什么要举报此信息?

  色情暴力 骚扰谩骂 广告欺诈 病毒木马 反动政治 其他
  提示
  确定删除当前评论?
  确定
  取消